1200_(รูปหลัก)องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีร่วมกับเคทีซี1