1200_มิสเตอร์มุน ซึงฮยอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย (1)